Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Οθωμανικά Νομίσματα

Μέσα στο μπαούλο που παρέμενε τακτοποιημένο έτσι ώστε να είναι έτοιμο για την επιστροφή στο χωριό, δίπλα στα απαραίτητα έγγραφα και η παραδοσακούλα με τους παράδες για τα πρώτα μικροέξοδα…

Μέχρι να γίνουν τα καινούρια κρασιά και να ξανά γεμίσει…

Pin It on Pinterest