100 Χρόνια Σάρτη

1924-2024

Καλώς ορίσατε στη Σάρτη τη Νέα Αφησιά

Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρτης "Η Αφησιά"

Ο θεματοφύλακας της παράδοσης, των ηθών και των εθίμων του τόπου μας. 

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Ο σύνδεσμος μας με την ιστορία και το παρελθόν μας. Ο σύνδεσμος των δύο πατρίδων, της Αφησιάς και της Σάρτης…

Από την Αφησιά στη Σάρτη

Η Αφησιά

Η πατρίδα και ο τόπος καταγωγής των παππούδων μας που αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν. Η πατρίδα της καρδιάς μας…

Η Σάρτη

Μια ξεχασμένη αρχαία ελληνική πόλη που αναγεννήθηκε μετά την έλευση των Αφησιανών προσφύγων…

Τελευταίες Προσθήκες (Ανακοινώσεις & Άρθρα)

Pin It on Pinterest