10 Παράδες του (1223) 1808

Οθωμανικά Νομίσματα

04/13/2022

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Κωδικός 01030001
Αναγραφόμενη Αξία 10 para
Έτος ١٢٢٣ – 1223 (1808)
Χρονική Περίοδος – Σουλτάνος Μαχμούτ ΙΙ (1808 – 1838)

Pin It on Pinterest