Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Αρχεία και Συλλογές Αφησιάς

Στην “Αίθουσα Αφησιά” συγκεντρώνουμε και εκθέτουμε ότι έφεραν μαζί τους οι Αφησιανοί πρόσφυγες από την παλιά πατρίδα.

Προσπαθούμε να ξαναζωντανέψουμε μία πατρίδα μέσα από απλά αντικείμενα που έχουν να μας διηγηθούν όμως πολλές ιστορίες άλλοτε όμορφες και άλλοτε άσχημες…

Ιστορικά Έγγραφα Αφησιάς

Προικοσύμφωνα – Πωλητήρια – Διαθήκες – Τεφτέρια κ.ά.

Οθωμανικά Έγγραφα

Πιστοποιητικά Απογραφής Πληθυσμού – Αποδείξεις Φόρων κ.ά.

Φωτογραφικό Αρχείο Αφησιάς

Ήρωες και Στρατιωτικά Ενθύμια Αφησιάς

ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης

Αντικείμενα Καθημερινής Χρήσης - Λαϊκή Τέχνη

Οθωμανικά Νομίσματα

Φορεσιές - Κοσμήματα

Pin It on Pinterest