5 Παράδες του (1293) 1876

Οθωμανικά Νομίσματα

04/13/2022

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Κωδικός 01030011
Αναγραφόμενη Αξία5  para
Έτος ١٢٩٣ – 1293 (1876)
Χρονική Περίοδος – Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίντ Β’ (1876 – 1908)

Pin It on Pinterest