Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Αρχεία και Συλλογές Σάρτης

Στην αίθουσα “Σάρτη – Νέα Αφησιά” συγκεντρώνουμε όλη την καθημερινότητα, την εξέλιξη και την ιστορία του τόπου μας που αλλάζει καθημερινά.

Προσπαθούμε να δώσουμε την ευκαιρία στις επόμενες γενιές να μπορούν να βρουν ένα μέρος όπου θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν και να δουν πως οι πρόγονοι τους μετέτρεψαν μία έρημη γη σε ένα υπέροχο χωριό…

Ιστορικά Έγγραφα Αποκατάστασης Προσφύγων

Αρχείο Κοινότητας Σάρτης

Φωτογραφικό Αρχείο Σάρτης

Ήρωες και Στρατιωτικά Ενθύμια Σάρτης

ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης

Αντικείμενα Καθημερινής Χρήσης - Λαϊκή Τέχνη

Συλλογή Νομισμάτων

Συλλογή Γραμματοσήμων

Pin It on Pinterest