Αφησιανοί στην Κωνσταντινούπολη 1910-1920

Φωτογραφικό Αρχείο Αφησιάς

04/11/2022

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Αναμνηστική φωτογραφία Αφησιανών στην Κωνσταντινούπολη (1910-1920). 

Δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε πληροφορίες για τα εικονιζόμενα πρόσωπα.

Κατηγορία Φωτογραφικό Αρχείο Αφησιάς
Κωδικός 90021
Μορφή Πρωτότυπο
Ημερομηνία 1915-1918
Δωρεά / Παραχώρηση Αντιγράφου Οικογένεια Μωραΐτη Χριστοφίλη και Παναγιώτας Πιντή

Pin It on Pinterest