Υπηρετώντας στον ελληνικό στρατό. Μικρά Ασία Ιούλιος 1922

Στρατιωτικά ενθύμια Αφησιάς | Φωτογραφικό Αρχείο Αφησιάς

04/09/2022

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Ο Νικόλαος Μυτάκης (στα αριστερά της φωτογραφίας) όπως και άλλοι Αφησιανοί, μετά την απελευθέρωση των νησιών του Μαρμαρά το 1919 από το ελληνικό ναυτικό, κατατάχτηκαν στον ελληνικό στρατό. Την φωτογραφία αυτή έστειλε στους γονείς του γράφοντας στο πίσω μέρος:

///7/1922
Σεβαστή μοι Μητέρα Χαῖρε

Υγειαίνω καλῶς καὶ
ὑγείαν δι ὑμᾶς ποθῶ.
Σᾶς ἀποστέλνω τὴν
φωτογραφίαν μου ὡς
ἐνθύμιον ὅμου με τὸν
φίλον μου ὁ ὁποῖος εἶνε
/// ἄλλα ἀγαπητός.

Είνε σκιὰ δεν ὀμηλὴ
σῶμά που δεν κινήται
μὰ εἶναι διὰ ἐνθύμιον
ποῦ δεν ἀλησμονίται.
Σᾶς γλυκοφιλῶ ὁ
ἀγαπιτος σᾶς υἱὸς
Νικόλαος Μπατάλ//
καὶ ὁ φίλος μου χαιρετὰ

Σύνδεσμος στη Γενεαλογική Βάση: Νικόλαος Μυτάκης 1895-1922

Κατηγορία Στρατιωτικά ενθύμια Αφησιάς
Κωδικός 56002
Μορφή Πρωτότυπο
Ημερομηνία Ιούλιος 1922

Δωρεά /

Παραχώρηση 

Αντιγράφου

Άννα Σταματιάδου – Λαφαντάρη

Pin It on Pinterest