Εθελοντής στον Ελληνικό Στρατό 1897-1900

Στρατιωτικά ενθύμια Αφησιάς | Φωτογραφικό Αρχείο Αφησιάς

04/09/2022

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Ο Ζαφείρης Μποτητές μαζί με άλλους Αφησιανούς το 1897 έφυγαν από την Αφησιά και κατατάχθηκαν εθελοντές στον ελληνικό στρατό. Στη φωτογραφία ο Ζαφείρης Βασιλικός απεικονίζεται ως στρατιώτης ή ως σερδάρης στο Άγιο Όρος.

Σύνδεσμος στη Γενεαλογική Βάση: Ζαφείρης Μποτητές ή Βασιλικός 1880-1918

Κατηγορία Στρατιωτικά ενθύμια Αφησιάς
Κωδικός 49006
Μορφή Αντίγραφο
Ημερομηνία 1897-1910
Δωρεά / Παραχώρηση Αντιγράφου Σουλτάνα Κωνσταντάρα – Ζέπου

Pin It on Pinterest