Υπηρετώντας στον Ελληνικό Στρατό. Στα έμπεδα της Προύσας 1920-1922

Στρατιωτικά ενθύμια Αφησιάς | Φωτογραφικό Αρχείο Αφησιάς

04/09/2022

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Ο Ανδροκλής Βουνίδης όπως και άλλοι Αφησιανοί, μετά την απελευθέρωση των νησιών του Μαρμαρά το 1919 από το ελληνικό ναυτικό, κατατάχτηκαν στον ελληνικό στρατό. Την φωτογραφία αυτή έστειλε στους γονείς του από την Προύσα γράφοντας στο πίσω μέρος:

Αὐτὴ ἡ φωτογραφία εἶναι βγαλμένη
ἐν καιρὸ γυμναστικῆς εἰς τὰ ἔμπεδα
τῆς Προύσας, ἐγὼ δὲ εἶμαι εἰς τὰ δεξιὰ τῆς φωτογραφίας
ἐκεῖ που ἔχει μιᾷ βουλίτσα.

Ὁ υἱὸς σᾶς Ἀνδροκλὴς

Σύνδεσμος στη Γενεαλογική Βάση: Βουνίδης Ανδροκλής 1901-Άγνωστο

Κατηγορία Στρατιωτικά ενθύμια Αφησιάς
Κωδικός 47001
Μορφή Πρωτότυπο
Ημερομηνία 1920-1922

Δωρεά /

Παραχώρηση 

Αντιγράφου

Μάλαμα Χατζηφωτάκη – Παπά

Pin It on Pinterest