Υπηρετώντας τον Οθωμανικό Στρατό 1915-1918

Στρατιωτικά ενθύμια Αφησιάς | Φωτογραφικό Αρχείο Αφησιάς

04/09/2022

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Ο Στυλιανός Βορινάκης υπηρετώντας τον Οθωμανικό Στρατό.

Σύνδεσμος στη Γενεαλογική Βάση: Στυλιανός Βορινάκης 1874-1944

Κατηγορία Στρατιωτικά ενθύμια Αφησιάς
Κωδικός 42035
Μορφή Αντίγραφο
Ημερομηνία 1915-1918
Δωρεά / Παραχώρηση Αντιγράφου Οικογένεια Τρανού Ιωάννη και Ευθυμίας Βορινάκη

Pin It on Pinterest