Αναμνηστική φωτογραφία Αφησιανών από ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη το 1919

Φωτογραφικό Αρχείο Αφησιάς

04/11/2022

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Αναμνηστική φωτογραφία από ένα ταξίδι στην απελευθερωμένη Θεσσαλονίκη το 1919.

Από αριστερά προς τα δεξιά:

1. Γιώργος Καμπούρης του Ζαχαρία 1891 – 1975
2. Κρουσταλένια (Αλμπάνη) Χρυσογονίδου ή Καραγιώργη 1851 – 1934
3. Ελένη (Χρυσογονίδου ή Καραγιώργη) Καμπούρη του 1894 – 1993

Κατηγορία Φωτογραφικό Αρχείο Αφησιάς
Κωδικός 13009
Μορφή Αντίγραφο
Χρονολογία/Τοποθεσία 1919, Θεσσαλονίκη
Δωρεά / Παραχώρηση Αντιγράφου Κρίκη Ελένη

Pin It on Pinterest