Απόδειξη φόρου ψαριών του 1918

Αποδείξεις Φόρου

04/05/2022

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Απόδειξη Φόρου Ψαριών του καπετάν Μιχάλη του 1918.

Σύνδεσμος στη Γενεαλογική Βάση: Βουνίδης Μιχαήλ 1865-1948

Κατηγορία Απόδειξη Φόρου Ψαριών
Κωδικός 01.00.009
Μορφή Πρωτότυπο
Ημερομηνία 1918
Δωρεά / Παραχώρηση Αντιγράφου Μάλαμα Χατζηφωτάκη – Παπά

Pin It on Pinterest