Π.Α.Π. του Βουνίδη Στρατή 1912-1983

Πιστοποιητικά Απογραφής Πληθυσμού

04/05/2022

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Πιστοποιητικό Απογραφής Πληθυσμού (Nüfus tezkeresi) του Στρατή  του Μιχαήλ και της Μάλαμας που γεννήθηκε στην Αφυσιά το 1912.

Σύνδεσμος στη Γενεαλογική Βάση: Βουνίδης Ευστράτιος 1912-1983

Κατηγορία Πιστοποιητικό Απογραφής Πληθυσμού (Nüfus tezkeresi)
Κωδικός 01.00.006
Μορφή Πρωτότυπο
Ημερομηνία 1910-1915
Δωρεά / Παραχώρηση Αντιγράφου Μάλαμα Χατζηφωτάκη – Παπά

Pin It on Pinterest