Π.Α.Π. της Βουνίδου-Χατζηφωτάκη Ελένης 1905-1998

Πιστοποιητικά Απογραφής Πληθυσμού

04/05/2022

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Πιστοποιητικό Απογραφής Πληθυσμού (Nüfus tezkeresi) της Ελένης του Μιχαήλ και της Μάλαμας που γεννήθηκε στην Αφυσιά το 1905.

Σύνδεσμος στη Γενεαλογική Βάση: Βουνίδου-Χατζηφωτάκη Ελένη 1905-1998

Κατηγορία Πιστοποιητικό Απογραφής Πληθυσμού (Nüfus tezkeresi)
Κωδικός 01.00.005
Μορφή Πρωτότυπο
Ημερομηνία 1910-1915
Δωρεά / Παραχώρηση Αντιγράφου Μάλαμα Χατζηφωτάκη – Παπά

Pin It on Pinterest