Π.Α.Π. του Βουνίδη Στυλιανού 1901-Άγνωστο

Πιστοποιητικά Απογραφής Πληθυσμού

04/05/2022

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Πιστοποιητικό Απογραφής Πληθυσμού (Nüfus tezkeresi) του Στυλιανού  του Μιχαήλ και της Μάλαμας που γεννήθηκε στην Αφυσιά το 1901.

Σύνδεσμος στη Γενεαλογική Βάση: Βουνίδης Στυλιανός 1901-Άγνωστο

Κατηγορία Πιστοποιητικό Απογραφής Πληθυσμού (Nüfus tezkeresi)
Κωδικός 01.00.004
Μορφή Πρωτότυπο
Ημερομηνία 1910-1915
Δωρεά / Παραχώρηση Αντιγράφου Μάλαμα Χατζηφωτάκη – Παπά

Pin It on Pinterest