Π.Α.Π. της Βουλγαράκη-Βουνίδου Μάλαμας 1874-1947

Πιστοποιητικά Απογραφής Πληθυσμού

04/05/2022

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Πιστοποιητικό Απογραφής Πληθυσμού (Nüfus tezkeresi) της Μάλαμας του Πέτρου και της Ξαφίνας που γεννήθηκε στην Αφυσιά το 1874.

Σύνδεσμος στη Γενεαλογική Βάση: Μάλαμα Βουλγαράκη-Βουνίδου 1874-1947

Κατηγορία Πιστοποιητικό Απογραφής Πληθυσμού (Nüfus tezkeresi)
Κωδικός 01.00.003
Μορφή Πρωτότυπο
Ημερομηνία 1910-1915
Δωρεά / Παραχώρηση Αντιγράφου Μάλαμα Χατζηφωτάκη – Παπά

Pin It on Pinterest