Π.Α.Π. του Βουνίδη Μιχαήλ 1865-1948

Πιστοποιητικά Απογραφής Πληθυσμού

04/05/2022

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Πιστοποιητικό Απογραφής Πληθυσμού (Nüfus tezkeresi) του Μιχαήλ του Στυλιανού και της Ελένης που γεννήθηκε στην Αφυσιά το 1865.

Σύνδεσμος στη Γενεαλογική Βάση: Βουνίδης Μιχαήλ του Στυλιανού 1865-1948

Κατηγορία Πιστοποιητικό Απογραφής Πληθυσμού (Nüfus tezkeresi)
Κωδικός 01.00.002
Μορφή Πρωτότυπο
Ημερομηνία 1910-1915
Δωρεά / Παραχώρηση Αντιγράφου Μάλαμα Χατζηφωτάκη – Παπά

Pin It on Pinterest