Π.Α.Π. του Αθανασίου του Μανώλη γ.1864

Πιστοποιητικά Απογραφής Πληθυσμού

04/05/2022

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Πιστοποιητικό Απογραφής Πληθυσμού (Nüfus tezkeresi) του Αθανάσιου του Μανώλη που γεννήθηκε στην Αφυσιά το 1864.

Σύνδεση με τη Γενεαλογική Βάση: Δεν κατορθώσαμε να ταυτοποιήσουμε το πρόσωπο στη Γενεαλογική Βάση και την συγγενική σχέση του με την οικογένεια.

Κατηγορία Πιστοποιητικό Απογραφής Πληθυσμού (Nüfus tezkeresi)
Κωδικός 01.00.001
Μορφή Πρωτότυπο
Ημερομηνία 1910-1915
Δωρεά / Παραχώρηση Αντιγράφου Μάλαμα Χατζηφωτάκη – Παπά

Pin It on Pinterest