Νέα Αφησιά. 25η Μαρτίου 1958

Φωτογραφικό Αρχείο Σάρτης

03/25/2020

Νέα Αφησιά – Σάρτη. 25η Μαρτίου 1958.

Όταν το χωριό ήταν ακόμη απομονωμένο …
Οι 160 μαθητές του Δημοτικού Σχολείου παρελαύνουν περήφανα στην πλατεία του χωριού! (Αυτούς θέλουμε να προστατεύσουμε σήμερα μένοντας σπίτι)

Pin It on Pinterest