Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Φωτογραφικά Αρχεία

Αν και ο αριθμός των πρωτότυπων φωτογραφιών που δωρίζονται στο μουσείο μας αυξάνεται συνεχώς ξεπερνώντας τις 300 φωτογραφίες, συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε και να ψηφιοποιούμε όλα τα οικογενειακά αρχεία των κατοίκων, ώστε να έχουν την ευκαιρία οι επόμενες γενιές να έχουν μία πλήρη εικόνα της Σάρτης (Νέας Αφησιάς) που αλλάζει καθημερινά. 

Όπως επίσης και ένα μικρό παράθυρο στην ιστορία της παλιάς πατρίδας, της Αφησιάς…

Περισσότερες από 50 φωτογραφίες

Από το ~1880 έως το 1922

Φωτογραφικό Αρχείο Αφησιάς

Περισσότερες από 1000 φωτογραφίες

Από το 1924 έως σήμερα

Φωτογραφικό Αρχείο Σάρτης (Νέας Αφησιάς)

Pin It on Pinterest