Φωτογραφικά Αρχεία

Αν και ο αριθμός των πρωτότυπων φωτογραφιών που δωρίζονται στο μουσείο μας αυξάνεται συνεχώς ξεπερνώντας τις 300 φωτογραφίες συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε και να ψηφιοποιούμε όλα τα οικογενειακά αρχεία των κατοίκων ώστε να έχουν την ευκαιρία οι επόμενες γενιές να έχουν μία πλήρη εικόνα της Σάρτης (Νέας Αφησιάς) που αλλάζει καθημερινά και ένα μικρό παράθυρο στην ιστορία της παλιάς πατρίδας, της Αφησιάς…

Περισσότερες από 50 φωτογραφίες

Από το ~1880 έως το 1922

Φωτογραφικό Αρχείο Αφησιάς

Περισσότερες από 1000 φωτογραφίες

Από το 1924 έως σήμερα

Φωτογραφικό Αρχείο Σάρτης (Νέας Αφησιάς)

Pin It on Pinterest

Share This