Σάρτη (Νέα Αφησιά) – Ένα ταξίδι στο χρόνο (Video)

Σάρτη | Φωτογραφικό Αρχείο Σάρτης

07/20/2019

Ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα από το φωτογραφικό αρχείο του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Σάρτης. Δεκαετίες 40-60

Pin It on Pinterest