Νέα Αφησιά 1924-1930. Τα πρώτα δύσκολα χρόνια…

Αρχείο Προφορικής Παράδοσης

07/20/2019

Αποσπάσματα από την τελευταία συνέντευξη με τον μπάρμπα Αριστείδη Χατζηγιάννη, ένα πρόσφυγα από την Αφησιά της Μικράς Ασίας, στον οποίο χρωστάμε πολλά!!!

Pin It on Pinterest