Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Ο σύνδεσμος μας με την ιστορία και το παρελθόν μας. Ο σύνδεσμος των δύο πατρίδων, της Αφησιάς και της Σάρτης...

Ένα μουσείο φτιαγμένο αποκλειστικά από προσφορές των κατοίκων της Σάρτης και εθελοντική εργασία.

Γιατί έτσι έχει περισσότερη αξία…

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης δημιουργήθηκε το 2007 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σάρτης «Η Αφησιά» με στόχο να συλλέξει και να διατηρήσει όλα τα κομμάτια ιστορίας που διασώθηκαν από την πατρίδα των προγόνων μας την Αφησιά, αλλά και τα κομμάτια ιστορίας που χάνονται από τη δική μας σήμερα πατρίδα που αλλάζει καθημερινά, την Σάρτη – Νέα Αφησιά!

Να τα συλλέξει, να τα μελετήσει και να συμπληρώσει τα κενά στην Ιστορία των δύο αυτών τόπων και των ανθρώπων τους, να την διαφυλάξει και να την αναδείξει!

Χωρισμένο σε δύο αίθουσες όπως ακριβώς και οι δύο πατρίδες: στην αίθουσα “Αφησιά” και στην αίθουσα “Σάρτη -Νέα Αφησιά“, σας περιμένει να το εξερευνήσετε…

 

Τα Αρχεία και οι Συλλογές του Μουσείου μας

Αρχεία και Συλλογές Αφησιάς

Ιστορικά Έγγραφα Αφησιάς

Οθωμανικά Έγγραφα

Οθωμανικά Νομίσματα

Φορεσιές – Κοσμήματα

Αντικείμενα Καθημερινής Χρήσης – Λαϊκή Τέχνη

Αρχεία και Συλλογές Σάρτης

Ιστορικά Έγγραφα Αποκατάστασης Προσφύγων

Αρχείο Κοινότητας Σάρτης

Συλλογή Νομισμάτων

Συλλογή Γραμματοσήμων

Αντικείμενα Καθημερινής Χρήσης – Λαϊκή Τέχνη

Φωτογραφικά Αρχεία δύο εποχών...

Αρχείο Προφορικής Παράδοσης

Γενεαλογία Αφησιανών Προσφύγων

Λαϊκή Μούσα

Βιβλιοθήκη

Pin It on Pinterest

Share This