Μαριάνθη Κωνσταντάκη

Μαριάνθη Κωνσταντάκη

Θήλυ 1907 - 1985  (77 έτη)

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF