Αφησιανών Μνήμες: Τα νησιά του Μαρμαρά, η ιστορία τους γραμμένη από την αρχή. (Μαρμαράς, Αλώνη, Αφησιά, Κούταλη) Τόμος Α'Πληροφορίες για Πηγή