Βιβλίο Οικογενειακών Μερίδων Κοινότητας Νέας Αφησιάς 7 Φεβ. 1937-1952*Πληροφορίες για Πηγή