Μικρασιάτες Πρόσφυγες στη Λαυρεωτική, Λαύριο 1986Πληροφορίες για Πηγή