Ιστορικά Έγγραφα

» Show All     «Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 ... 31» Επόμενο»

Loading...


Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ν. Αφησιάς - Σάρτης
Κωδ. Εγγράφου : 02.02.0004
Τύπος : Δήλωσις Εκκαθαρίσεως προς την Μικτή Επιτροπή επί της Ανταλλαγής των Ελλήνο-Τουρκικών Πληθυσμών. 
Μορφή: Πρωτότυπο
Ημερομηνία : 12 Νοεμβρίου 1924
Αρχικός Ιδιοκτήτης : Νικήτας Ευστράτιος του Νικήτα 1883-Άγνωστο

Σύντομη Περιγραφή:

"... Ο υποφαινόμενος παρακαλώ την Μικτήν Επιτροπήν να προβή εις την επ' ωφελεία μου εκκαθάρισιν της κάτωθι καθοριζομένης ακινήτου και κινητής περιουσίας μου συμφώνως προς την από 30 Ιανουαρίου 1923 Ελληνοτουρκικήν Σύμβασιν περί ανταλλαγής των πληθυσμών..."

Άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στο έγγραφο είναι:
Ο συντάκτης του εγγράφου Δημήτριος Τσιρόπουλος
Ο πατέρας του Ευστράτιου Νικήτας Ευστρατίου 
Ο πεθερός του Ευστράτιου Ζαχαρής Αθανασίου


Δήλωσις Εκκαθαρίσεως προς την Μικτή Επιτροπή επί της Ανταλλαγής των Ελλήνο-Τουρκικών Πληθυσμών.1924 Νοεμβρίου 12. Κωδ.02.02.0004

Του Στρατή Νικήτα 1883-Άγνωστο


Ιδιοκτήτης/ΠηγήΙστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ν. Αφησιάς - Σάρτης
Όνομα αρχείου02.02.0004.jpg
Μέγεθος αρχείου129.07k
Μέγεθος640 x 842
Σύνδεση μεΖαχαρίας; Ευστράτιος Νικήτας; Νικήτας Χρυσογονίδης
Συλλογές ΜουσείουΑίθουσα Νέα Αφησιά. Ιστορικά Έγγραφα Αποκατάστασης Προσφύγων

» Show All     «Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 ... 31» Επόμενο»