Ιστορικά Έγγραφα

» Show All     «Προηγούμενο «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 31» Επόμενο»

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ν. Αφησιάς - Σάρτης
Κωδ. Εγγράφου : 01.02.006
Τύπος : Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως
Μορφή: Αντίγραφο
Ημερομηνία : 1910 Φεβρουαρίου 25
Αρχικός Ιδιοκτήτης : Δημήτριος Νικήτας του Ανέστη 1908-Άγνωστο

Κείμενο:

ΑΡΙΘ. 4

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

Πιστοποείται διά του παρόντος, ότι εκ των νομίμων συζύγων Αλεξάνδρου Θεοδώρου
και Φωτεινής Φωτίου εγεννήθη θύλλυ  της 20 Φεβρουαρίου
και εβαπτίσθη κατά τας διατυπώσεις της καθ' ημάς Ορθοδώξου Ανατολικής Εκκλησίας υπό του υποφαι-
νομένου. Ανεδέξατο δ' αυτό εκ της ιεράς κολυμβήθρας η Αθανασία Γεωργίου ονομάσασα
αυτό Βασιλική επί παρουσία και των συνυπογεγραμμένων μαρτύρων.

Εν Αφουσιά τη 24η Ιανουαρίου 1908

Ο ΒΑΠΤΙΣΑΣ ΙΕΡΕΥΣ                            Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                      ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ


Ο βαπτίσας Ιερεύς: παπά Αθανάσιος

Ο ανάδοχος: Αθανασία Γεωργίου

Οι Μάρτυρες: Γεώργιος Λεοντίου, Αναγνώστης ΝικολάουΠιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1910 Φεβρουαρίου 25. Κωδ.01.02.006

Της Βασιλικής Θεοδώρου (ή Βόμβα) του Αλέξανδρου 1910-Άγνωστο


Ιδιοκτήτης/ΠηγήΑρχείο Παναγιώτη Μούτση
Σύνδεση μεΑθανάσιος Ασμάς; Βασιλική Θεοδώρου ή Βόμβα; Αλέξανδρος Θεοδώρου ή Βόμβας; Φωτεινή Καλαφατάκη
Συλλογές ΜουσείουΑίθουσα Αφησιά. Ιστορικά Έγγραφα

» Show All     «Προηγούμενο «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 31» Επόμενο»