Ιστορικά Έγγραφα

» Show All     «Προηγούμενο «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 31» Επόμενο»

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ν. Αφησιάς - Σάρτης
Κωδ. Εγγράφου : 01.02.004
Τύπος : Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως
Μορφή: Αντίγραφο
Ημερομηνία : 1910 Απριλίου 20
Αρχικός Ιδιοκτήτης : Νικήτας Νικήτας του Ανέστη 1910-Άγνωστο

Κείμενο:

ΑΡΙΘ. 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

Πιστοποείται διά του παρόντος, ότι εκ των νομίμων συζύγων Ανέστη Νικήτα
και Νερατζούλας Δημητρίου εγεννήθη άρρεν  τη 10 Απριλίου
και εβαπτίσθη κατά τας διατυπώσεις της καθ' ημάς Ορθοδώξου Ανατολικής Εκκλησίας υπό του υποφαι-
νομένου. Ανεδέξατο δ' αυτό εκ της ιεράς κολυμβήθρας ο κ. Δανιήλ Δημητρίου ονομάσασα
αυτό Νικήτα επί παρουσία και των συνυπογεγραμμένων μαρτύρων.

Εν Αφουσιά τη 20 Απριλίου 1910

Ο ΒΑΠΤΙΣΑΣ ΙΕΡΕΥΣ                            Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                      ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ


Ο βαπτίσας Ιερεύς: Παπά Αθανάσιος

Ο ανάδοχος: Δανιήλ Δημητρίου
 
Οι Μάρτυρες: Αρηστίδης Νικήτα, Αθανάσιος Χαραλάμπους, Στυλιανή Γεωργίου


Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1910 Απριλίου 20. Κωδ.01.02.004

Του Νικήτα Νικήτα του Ανέστη 1910-Άγνωστο


Ιδιοκτήτης/ΠηγήΑρχείο Σάββα Μαργαρίτη
Σύνδεση μεΑθανάσιος Ασμάς; Δανιήλ Δημητρίου; Νερατζούλα Δημητρίου; Ανέστης Νικήτας; Νικήτας Νικήτας
Συλλογές ΜουσείουΑίθουσα Αφησιά. Ιστορικά Έγγραφα

» Show All     «Προηγούμενο «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 31» Επόμενο»