Ιστορικά Έγγραφα

» Show All     «Προηγούμενο «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 31» Επόμενο»

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ν. Αφησιάς - Σάρτης
Κωδ. Εγγράφου : 01.02.003
Τύπος : Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως
Μορφή: Αντίγραφο
Ημερομηνία : 1908 Ιανουαρίου 24
Αρχικός Ιδιοκτήτης : Δημήτριος Νικήτας του Ανέστη 1908-Άγνωστο

Κείμενο:

ΑΡΙΘ. 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

Πιστοποείται διά του παρόντος, ότι εκ των νομίμων συζύγων Ανέστη Νικήτα
και Νερατζούλας Δημητρίου εγεννήθη εν τη ενορία  της Κοιμήσεως
και εβαπτίσθη κατά τας διατυπώσεις της καθ' ημάς Ορθοδώξου Ανατολικής Εκκλησίας υπό του υποφαι-
νομένου. Ανεδέξατο δ' αυτό εκ της ιεράς κολυμβήθρας ο Σωτήριος Ανέστης ονομάσασα
αυτόν Δημήτριο επί παρουσία και των συνυπογεγραμμένων μαρτύρων.

Εν Αφουσιά τη 24η Ιανουαρίου 1908

Ο ΒΑΠΤΙΣΑΣ ΙΕΡΕΥΣ                            Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                      ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ


Ο βαπτίσας Ιερεύς: παπά Θεόδωρος

Ο ανάδοχος: 

Οι Μάρτυρες: Παπά Κωνστάντιος, Αντώνης Παπαθεοδώρου


Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1908 Ιανουαρίου 24. Κωδ.01.02.003

Του Δημητρίου Νικήτα του Ανέστη 1908-Άγνωστο


Ιδιοκτήτης/ΠηγήΑρχείο Σάββα Μαργαρίτη
Σύνδεση μεΘεόδωρος; Νερατζούλα Δημητρίου; Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης; Ανέστης Νικήτας; Δημήτριος Νικήτας; Αντώνιος Παπαθεοδώρου
Συλλογές ΜουσείουΑίθουσα Αφησιά. Ιστορικά Έγγραφα

» Show All     «Προηγούμενο «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 31» Επόμενο»