Ιστορικά Έγγραφα

» Show All     «Προηγούμενο «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 31» Επόμενο»

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ν. Αφησιάς - Σάρτης
Κωδ. Εγγράφου : 01.02.002
Τύπος : Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως
Μορφή: Πρωτότυπο
Ημερομηνία : 1913 Απριλίου 16
Αρχικός Ιδιοκτήτης : Αμαλία Κωνσταντάκη το γένος Χαλκίτου

Κείμενο:

ΑΡΙΘ. 6

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

Πιστοποείται διά του παρόντος, ότι εκ των νομίμων συζύγων Αθανασίου Γεωργίου
και Διαλεχτής Γεωργίου εγεννήθη θήλυ τη 1η Απριλίου
και εβαπτίσθη κατά τας διατυπώσεις της καθ' ημάς Ορθοδώξου Ανατολικής Εκκλησίας υπό του υποφαι-
νομένου. Ανεδέξατο δ' αυτό εκ της ιεράς κολυμβήθρας η Μαρίκα Αντωνίου ονομάσασα
αυτό Αμαλία επί παρουσία και των συνυπογεγραμμένων μαρτύρων.

Εν Αφουσία τη 16 Απριλίου 1913

Ο ΒΑΠΤΙΣΑΣ ΙΕΡΕΥΣ                            Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                      ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ


Ο βαπτίσας Ιερεύς:Κωνστάντιος

Η ανάδοχος: Μαρίκα Αντωνίου

Οι Μάρτυρες: Αντώνης Ευστρατίου, Νικήτας Εμμανουήλ, Θεόδωρος ΓρηγορίουΠιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1913 Απριλίου 16. Κωδ.01.02.002

Της Αμαλίας Κωνσταντάκη το γένος Χαλκίτου 1913-2000


Ιδιοκτήτης/ΠηγήΙστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ν. Αφησιάς - Σάρτης
Σύνδεση μεΔιαλεχτή Καϊκτσή ή Παπαγιάννη; Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης; Αθανάσιος Χαλκίτης; Αμαλία Χαλκίτου
Συλλογές ΜουσείουΑίθουσα Αφησιά. Ιστορικά Έγγραφα

» Show All     «Προηγούμενο «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 31» Επόμενο»