Ιστορικά Έγγραφα

» Show All     «Προηγούμενο «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 31» Επόμενο»

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ν. Αφησιάς - Σάρτης
Κωδ. Εγγράφου : 01.02.001
Τύπος : Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως
Μορφή: Πρωτότυπο
Ημερομηνία : 1913 Απριλίου 23
Αρχικός Ιδιοκτήτης : Οδύσσεια Παραλίκα το γένος Σύγγελη

Κείμενο:

ΑΡΙΘ. 10

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

Πιστοποείται διά του παρόντος, ότι εκ των νομίμων συζύγων Αλεξάνδρου Κωνσταντίνου
και Μαριάνθης Δημητρίου εγεννήθη θήλυ τη 12 Απριλίου
και εβαπτίσθη κατά τας διατυπώσεις της καθ' ημάς Ορθοδώξου Ανατολικής Εκκλησίας υπό του υποφαι-
νομένου. Ανεδέξατο δ' αυτό εκ της ιεράς κολυμβήθρας η Κατερινίτσα Φωτίου ονομάσασα
αυτό Οδύσσεια επί παρουσία και των συνυπογεγραμμένων μαρτύρων.

Εν Αφουσία τη 23 Απριλίου 1913

Ο ΒΑΠΤΙΣΑΣ ΙΕΡΕΥΣ                            Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                      ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ


Ο βαπτίσας Ιερεύς: Π. Κων/τιος

Η ανάδοχος: Κατερινίτσα Φωτίου

Οι Μάρτυρες: Αγγελάκης Γεωργίου, Παναγιώτης Δημητρίου, Αθανάσιος Χ. ΦωτίουΠιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1913 Απριλίου 23. Κωδ.01.02.001

Της Οδύσσειας Παραλίκα το γένος Σύγγελη 1913-1998


Ιδιοκτήτης/ΠηγήΙστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ν. Αφησιάς - Σάρτης
Σύνδεση μεΑικατερίνη Καλαφατάκη; Μαριάνθη Κουρκουντή; Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης; Οδύσσεια Σύγγελη; Αλέξανδρος Σύγγελης
Συλλογές ΜουσείουΑίθουσα Αφησιά. Ιστορικά Έγγραφα

» Show All     «Προηγούμενο «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 31» Επόμενο»