Αίθουσα Αφησιά. Φωτογραφικό Αρχείο

Αίθουσα Αφησιά. Φωτογραφικό Αρχείο

Φωτογραφίες που έφεραν μαζί τους από την παλιά πατρίδα οι Αφησιανοί Πρόσφυγες και διέσωσαν οι απόγονοι τους...

Βρέθηκαν 1 έως 4 από 4    » Περιληπτική Μορφή     » Start Slide Show

Μενελάου Ζαφείριος του Μενελάου 1869-(~1910) Αφησιανοί στην Κωνσταντινούπολη πριν το 1922 Σύγγελης Αλέξανδρος 1879-1922 Κοτζαμάνης Νικόλαος 1857-1928