Αίθουσα Αφησιά. Ιστορικά Έγγραφα

Αίθουσα Αφησιά. Ιστορικά Έγγραφα

Οθωμανικά Έγγραφα, Προικοσύμφωνα, Πιστοποιητικά Γεννήσεως και Βαπτίσεως, Πωλητήρια κ.ά.

Βρέθηκαν 1 έως 25 από 25    » Εμφάνιση μόνο μικρογραφιών     » Start Slide Show

   Μικρογραφία   Περιγραφή   Σύνδεση με 
1
Διαθήκη του 1870 Μαρτίου 18. Κωδ.01.03.001
Διαθήκη του 1870 Μαρτίου 18. Κωδ.01.03.001
Διαθήκη του Χατζή Νικόλαου του Στυλιανού 1795-1878. 
 
2
Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1908 Ιανουαρίου 24. Κωδ.01.02.003
Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1908 Ιανουαρίου 24. Κωδ.01.02.003
Του Δημητρίου Νικήτα του Ανέστη 1908-Άγνωστο 
 
3
Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1910 Απριλίου 20. Κωδ.01.02.004
Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1910 Απριλίου 20. Κωδ.01.02.004
Του Νικήτα Νικήτα του Ανέστη 1910-Άγνωστο 
 
4
Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1910 Φεβρουαρίου 25. Κωδ.01.02.006
Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1910 Φεβρουαρίου 25. Κωδ.01.02.006
Της Βασιλικής Θεοδώρου (ή Βόμβα) του Αλέξανδρου 1910-Άγνωστο 
 
5
Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1913 Απριλίου 16. Κωδ.01.02.002
Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1913 Απριλίου 16. Κωδ.01.02.002
Της Αμαλίας Κωνσταντάκη το γένος Χαλκίτου 1913-2000 
 
6
Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1913 Απριλίου 23. Κωδ.01.02.001
Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1913 Απριλίου 23. Κωδ.01.02.001
Της Οδύσσειας Παραλίκα το γένος Σύγγελη 1913-1998 
 
7
Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1918 Οκτωβρίου 13. Κωδ.01.02.005
Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1918 Οκτωβρίου 13. Κωδ.01.02.005
Της Αλεξάνδρας Νικήτα του Ανέστη 1918-Άγνωστο 
 
8
Προικοσύμφωνο του 1879 Δεκεμβρίου 29. Κωδ.01.01.005
Προικοσύμφωνο του 1879 Δεκεμβρίου 29. Κωδ.01.01.005
Του Δημητρίου Δανιήλ (1858-Άγνωστο) και της Χατζή Πασχαλιάς (1861-Άγνωστο) 
 
9
Προικοσύμφωνο αρραβώνα του 1891 Ιουνίου 29. Κωδ.01.01.001
Προικοσύμφωνο αρραβώνα του 1891 Ιουνίου 29. Κωδ.01.01.001
Του Μιχαήλ Βουνίδη (1865-1948) και της Μάλαμας Βουλγαράκη (1874-1947) 
 
10
Προικοσύμφωνο του 1895 Ιανουαρίου 22. Κωδ.01.01.004
Προικοσύμφωνο του 1895 Ιανουαρίου 22. Κωδ.01.01.004
Του Ρήγα Δαμαρλάκη (1868-Άγνωστο) και της Αικατερίνης Στυλιανού (1870-Άγνωστο) 
 
11
Προικοσύμφωνο του 1895 Φεβρουαρίου 11. Κωδ.01.01.002
Προικοσύμφωνο του 1895 Φεβρουαρίου 11. Κωδ.01.01.002
Του Μιχαήλ Βουνίδη (1865-1948) και της Μάλαμας Βουλγαράκη (1874-1947) 
 
12
Προικοσύμφωνο του 1899 Φεβρουαρίου 18. Κωδ.01.01.007
Προικοσύμφωνο του 1899 Φεβρουαρίου 18. Κωδ.01.01.007
Του Κωνσταντίνου Κωνσταντάκη (1850-1917) και της Αικατερίνης Γιαννάκυρη (1869-1961) 
 
13
Προικοσύμφωνο του 1907 Φεβρουαρίου 11. Κωδ.01.01.006
Προικοσύμφωνο του 1907 Φεβρουαρίου 11. Κωδ.01.01.006
Του Ανέστη Νικήτα (1887-Άγνωστο) και της Νερατζούλας Δημητρίου (~1885-Άγνωστο) 
 
14
Προικοσύμφωνο του 1911 Δεκεμβρίου 26. Κωδ.01.01.003
Προικοσύμφωνο του 1911 Δεκεμβρίου 26. Κωδ.01.01.003
Του Φωτίου Μανασάκη (1890-1971) και της Ζαφειρώς Μωραΐτου (1895-1927) 
 
15
Οθωμανική Απόδειξη φόρου (1909 ή 1917). Κωδ.01.00.008
Οθωμανική Απόδειξη φόρου (1909 ή 1917). Κωδ.01.00.008
Του Μιχαήλ Βουνίδη του Στυλιανού 1865-1948 
 
16
Οθωμανική Απόδειξη φόρου (1910 ή 1918). Κωδ.01.00.009
Οθωμανική Απόδειξη φόρου (1910 ή 1918). Κωδ.01.00.009
Του Μιχαήλ Βουνίδη του Στυλιανού 1865-1948 
 
17
Οθωμανικό πιστοποιητικό πληθυσμού (Nüfus tezkeresi). Κωδ.01.00.001
Οθωμανικό πιστοποιητικό πληθυσμού (Nüfus tezkeresi). Κωδ.01.00.001
Του Αθανασίου του Μανώλη ε.γ. 1864 (Άγνωστος) 
 
18
Οθωμανικό πιστοποιητικό πληθυσμού (Nüfus tezkeresi). Κωδ.01.00.002
Οθωμανικό πιστοποιητικό πληθυσμού (Nüfus tezkeresi). Κωδ.01.00.002
Του Μιχαήλ Βουνίδη του Στυλιανού 1865-1948 
 
19
Οθωμανικό πιστοποιητικό πληθυσμού (Nüfus tezkeresi). Κωδ.01.00.003
Οθωμανικό πιστοποιητικό πληθυσμού (Nüfus tezkeresi). Κωδ.01.00.003
Της Μάλαμας Βουλγαράκη του Πέτρου 1874-1947 
 
20
Οθωμανικό πιστοποιητικό πληθυσμού (Nüfus tezkeresi). Κωδ. 01.00.004
Οθωμανικό πιστοποιητικό πληθυσμού (Nüfus tezkeresi). Κωδ. 01.00.004
Του Στυλιανού Βουνίδη του Μιχαήλ 1901-Άγνωστο 
 
21
Οθωμανικό πιστοποιητικό πληθυσμού (Nüfus tezkeresi). Κωδ.01.00.005
Οθωμανικό πιστοποιητικό πληθυσμού (Nüfus tezkeresi). Κωδ.01.00.005
Της Ελένης Βουνίδου του Μιχαήλ 1905-1998 
 
22
Οθωμανικό πιστοποιητικό πληθυσμού (Nüfus tezkeresi). Κωδ.01.00.006
Οθωμανικό πιστοποιητικό πληθυσμού (Nüfus tezkeresi). Κωδ.01.00.006
Του Ευστράτιου Βουνίδη του Μιχαήλ 1909-1983 
 
23
Οθωμανικό πιστοποιητικό πληθυσμού (Nüfus tezkeresi). Κωδ.01.00.007
Οθωμανικό πιστοποιητικό πληθυσμού (Nüfus tezkeresi). Κωδ.01.00.007
Της Ζαρείφως (Άγνωστο)-Μπόλκα του (Άγνωστο) 1876-πριν το 1937 
 
24
Οθωμανικό Ταξιδιώτικο Έγγραφο του 1907. Κωδ.01.00.010
Οθωμανικό Ταξιδιώτικο Έγγραφο του 1907. Κωδ.01.00.010
Του Ερωτόκριτου Δαμαρλή του Φωτίου (1867-1937). 
 
25
Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων του 1906
Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων του 1906
Του Ιάκωβου Μπόλκα του Θεοχάρη (1868-1941)