Αίθουσα Αφησιά. Αντικείμενα Καθημερινής Χρήσης
Ότι έφεραν μαζί τους από την παλιά πατρίδα οι Αφησιανοί Πρόσφυγες και διέσωσαν οι απόγονοι τους...


» Περιληπτική Μορφή