Ευδοξία Τοσούνη

Ευδοξία Τοσούνη

Θήλυ 1916 - 2006  (90 έτη)

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Συμπιεσμένο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    PDF

Γενεάς: 1

 1. 1.  Ευδοξία ΤοσούνηΕυδοξία Τοσούνη γεννήθηκε στις 29 Ιουλ 1916, Αφησιά, Τουρκία; πέθανε στις 20 Νοε 2006, Νέα Αφησιά - Σάρτη.

  Ευδοξία Παντρεύτηκε στις ?. Τάγης (υιός του/της/των Φώτιος Τάγης και Ελένη) [Σελίδα Οικογένειας]

  Παιδιά:
  1. 2. Εν ζωή  Γραφική απεικόνιση απογόνων έως αυτό το σημείο
  2. 3. Εν ζωή  Γραφική απεικόνιση απογόνων έως αυτό το σημείο
  3. 4. Εν ζωή  Γραφική απεικόνιση απογόνων έως αυτό το σημείο
  4. 5. Εν ζωή  Γραφική απεικόνιση απογόνων έως αυτό το σημείο
  5. 6. Εν ζωή  Γραφική απεικόνιση απογόνων έως αυτό το σημείο
  6. 7. Εν ζωή  Γραφική απεικόνιση απογόνων έως αυτό το σημείο


Γενεάς: 2

 1. 2.  Εν ζωήΕν ζωή Γραφική απεικόνιση απογόνων έως αυτό το σημείο (1.Ευδοξία1)

 2. 3.  Εν ζωήΕν ζωή Γραφική απεικόνιση απογόνων έως αυτό το σημείο (1.Ευδοξία1)

 3. 4.  Εν ζωήΕν ζωή Γραφική απεικόνιση απογόνων έως αυτό το σημείο (1.Ευδοξία1)

 4. 5.  Εν ζωήΕν ζωή Γραφική απεικόνιση απογόνων έως αυτό το σημείο (1.Ευδοξία1)

 5. 6.  Εν ζωήΕν ζωή Γραφική απεικόνιση απογόνων έως αυτό το σημείο (1.Ευδοξία1)

 6. 7.  Εν ζωήΕν ζωή Γραφική απεικόνιση απογόνων έως αυτό το σημείο (1.Ευδοξία1)