Αντιγόνη Αντωνίου

Αντιγόνη Αντωνίου

Θήλυ 1897 - 1942  (44 έτη)

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Αντιγόνη Αντωνίου 
 ΓΕΝ: 28 Ιουν 1897 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 2 Μάϊος 1942 
 ΤΟΠ:  Έδεσσα 
 2. Αντώνιος 
 ΓΕΝ: περίπου το 1845 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 4. Βαρβούνης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1828 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 8.  
   
   
   
   
   
   
 9.  
   
   
   
   
 5.  
   
   
   
   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3. Μερτζανιώ 
 ΓΕΝ: περίπου το 1847 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 6.  
   
   
   
   
   
   
 12.  
   
   
   
   
   
   
 13.  
   
   
   
   
 7.  
   
   
   
   
 14.  
   
   
   
   
   
   
 15.