ΗΡΩΑΣ Ευάγγελος Μακαρώνης

ΗΡΩΑΣ Ευάγγελος Μακαρώνης

Αρρεν 1880 - 1922  (~ 42 έτη)

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Ευάγγελος Μακαρώνης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1880 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 1922 
 ΤΟΠ:  Μικρά Ασία, Τουρκία 
 2. Πανταζής Μακαρώνης 
 ΓΕΝ: 1859 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Λαύριο 
 4. Γεώργιος Μακαρώνης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1830 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 8.  
   
   
   
   
   
   
 9.  
   
   
   
   
 5.  
   
   
   
   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3.  
   
   
   
   
 6.  
   
   
   
   
   
   
 12.  
   
   
   
   
   
   
 13.  
   
   
   
   
 7.  
   
   
   
   
 14.  
   
   
   
   
   
   
 15.