Εν ζωή

Εν ζωή

Θήλυ

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Εν ζωή 
   
   
   
   
 2. Ανέστης Κωτσέλης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1914 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:  Αθήνα 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 4. Κωνσταντίνος Κωτσέλης 
 ΓΕΝ: 1883 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 1909 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 8. Ανέστης Τοσούνης  =>
 ΓΕΝ: περίπου το 1858 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 9. Βασιλοπούλα 
 ΓΕΝ: περίπου το 1860 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 5. Αναστασία Μαλοτσάκη 
 ΓΕΝ: περίπου το 1885 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 10. Εμμανουήλ Μαλοτσάκης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1845 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 11.  
   
   
   
   
 3. Μάλαμα Χρυσογονίδου 
 ΓΕΝ: περίπου το 1916 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 2007 
 ΤΟΠ:  Νέα Ερυθραία, Αθήνα 
 6. Γεώργιος Χρυσογονίδης 
 ΓΕΝ: 1873 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 22 Ιαν 1942 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 12. Κωνσταντίνος Χρυσογονίδης  =>
 ΓΕΝ: περίπου το 1853 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: περίπου το 1872 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 13. Αργυρή 
 ΓΕΝ: περίπου το 1855 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 7. Χρονιώ 
 ΓΕΝ: περίπου το 1884 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αθήνα 
 14.  
   
   
   
   
   
   
 15.