Γκιούλα Κοτζαμάνη

Γκιούλα Κοτζαμάνη

Θήλυ 1889 -

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Γκιούλα Κοτζαμάνη 
 ΓΕΝ: περίπου το 1889 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 2. Νικόλαος Κοτζαμάνης 
 ΓΕΝ: 1857 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 1886 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 28 Δεκ 1928 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 4. Ευάγγελος Χρυσογονίδης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1840 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 8.  
   
   
   
   
   
   
 9.  
   
   
   
   
 5.  
   
   
   
   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3. Αικατερίνη Γιαννάκυρη 
 ΓΕΝ: 1868 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 29 Αυγ 1942 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 6. Δημήτριος Γιαννάκυρης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1845 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 12.  
   
   
   
   
   
   
 13.  
   
   
   
   
 7. Ευγενία 
 ΓΕΝ: περίπου το 1849 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 14.  
   
   
   
   
   
   
 15.