Βασιλοπούλα Τοσούνη

Βασιλοπούλα Τοσούνη

Θήλυ 1915 - 2001  (85 έτη)

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Βασιλοπούλα Τοσούνη 
 ΓΕΝ: 11 Οκτ 1915 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 6 Ιαν 2001 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 2. Αθανάσιος Καμπούρης 
 ΓΕΝ: 7 Μαρ 1888 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 1914 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 16 Νοε 1918 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 4. Νικόλαος Καμπούρης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1858 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 8. Γεώργιος Καμπούρης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1830 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 9.  
   
   
   
   
 5.  
   
   
   
   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3. Μαρία Τοσούνη 
 ΓΕΝ: 28 Σεπ 1892 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 16 Ιουλ 1980 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 6. Ανέστης Τοσούνης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1858 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 12. Στέφανος Τοσούνης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1830 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 13.  
   
   
   
   
 7. Βασιλοπούλα 
 ΓΕΝ: περίπου το 1860 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 14.  
   
   
   
   
   
   
 15.