Μαριάνθη Κωνσταντάκη

Μαριάνθη Κωνσταντάκη

Θήλυ 1907 - 1985  (77 έτη)

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Μαριάνθη Κωνσταντάκη 
 ΓΕΝ: 16 Σεπ 1907 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 25 Ιουλ 1985 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 2. Κωνσταντίνος Κωνσταντάκης 
 ΓΕΝ: 3 Σεπ 1850 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 18 Φεβ 1899 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 17 Νοε 1917 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 4. Ελευθέριος Κωνσταντάκης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1830 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ: πριν το 1899 
 ΤΟΠ:   
 8.  
   
   
   
   
   
   
 9.  
   
   
   
   
 5. Βασιλοπούλα 
 ΓΕΝ: περίπου το 1832 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3. Αικατερίνη Τσαμούρη 
 ΓΕΝ: 19 Ιουν 1869 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 11 Αυγ 1961 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 6. Παναγιώτης Τσαμούρης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1845 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: μετά το 1899 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 12. Γεώργιος 
 ΓΕΝ: περίπου το 1825 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 13.  
   
   
   
   
 7. Σουλτάνα 
 ΓΕΝ: περίπου το 1849 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 14.  
   
   
   
   
   
   
 15.