Νικόλαος Γαλιμήτης

Νικόλαος Γαλιμήτης

Αρρεν 1848 -

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Νικόλαος Γαλιμήτης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1848 
 ΤΟΠ:  Κούταλη, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Κούταλη, Τουρκία 
 2.  
   
   
   
   
   
   
 4.  
   
   
   
   
   
   
 8.  
   
   
   
   
   
   
 9.  
   
   
   
   
 5.  
   
   
   
   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3.  
   
   
   
   
 6.  
   
   
   
   
   
   
 12.  
   
   
   
   
   
   
 13.  
   
   
   
   
 7.  
   
   
   
   
 14.  
   
   
   
   
   
   
 15.