Στυλιανός Βορινάκης

Στυλιανός Βορινάκης

Αρρεν 1953 -

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Στυλιανός Βορινάκης 
 ΓΕΝ: 1 Αυγ 1953 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 2. Κωνσταντίνος Βορινάκης 
 ΓΕΝ: 30 Οκτ 1922 
 ΤΟΠ:  Λαύριο 
 ΓΑΜ: 1952 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 ΘΑΝ: 26 Νοε 2005 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 4. Στυλιανός Βορινάκης 
 ΓΕΝ: 15 Ιουν 1874 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: περίπου το 1909 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 25 Μάϊος 1944 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 8. Αντώνιος Βορινάκης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1847 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ: περίπου το 1870 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 9. Ευδοκία 
 ΓΕΝ: 1850 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 17 Ιαν 1940 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 5. Ασημίνα Τοσούνη 
 ΓΕΝ: 3 Σεπ 1880 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 19 Σεπ 1965 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 10. Ανέστης Τοσούνης  =>
 ΓΕΝ: περίπου το 1858 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 11. Βασιλοπούλα 
 ΓΕΝ: περίπου το 1860 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 3. Αντωνία Τσαλίκη 
 ΓΕΝ: 8 Μαρ 1929 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 ΘΑΝ: 26 Νοε 2002 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 6.  
   
   
   
   
   
   
 12.  
   
   
   
   
   
   
 13.  
   
   
   
   
 7.  
   
   
   
   
 14.  
   
   
   
   
   
   
 15.