Εν ζωή

Εν ζωή

Αρρεν

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Εν ζωή 
   
   
   
   
 2. Πανταζής Καράμπελας ή Τσαβελάκης 
 ΓΕΝ: 1903 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:  Αθήνα 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αθήνα 
 4. Σταύρος Καράμπελας ή Τσαβελάκης 
 ΓΕΝ: 1885 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 1901 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 8. Πανταζής Θεοδώρου ή Τζαβέλλας  =>
 ΓΕΝ: περίπου το 1850 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 9.  
   
   
   
   
 5. Δόμνα Γιαρενάκη 
 ΓΕΝ: 1887 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 10. Χρυσόστομος Γιαρενάκης 
 ΓΕΝ: Περίπου το 1850 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 11.  
   
   
   
   
 3. Βαρβάρα Κωτσέλη 
 ΓΕΝ: 1910 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: Ιουν 1992 
 ΤΟΠ:  Αθήνα 
 6. Κωνσταντίνος Κωτσέλης 
 ΓΕΝ: 1883 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: 1909 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 12. Ανέστης Τοσούνης  =>
 ΓΕΝ: περίπου το 1858 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 13. Βασιλοπούλα 
 ΓΕΝ: περίπου το 1860 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 7. Αναστασία Μαλοτσάκη 
 ΓΕΝ: περίπου το 1885 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 14. Εμμανουήλ Μαλοτσάκης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1845 
 ΤΟΠ:   
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 15.