Νικόλαος Χρυσογονίδης

Νικόλαος Χρυσογονίδης

Αρρεν 1922 -

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Νικόλαος Χρυσογονίδης 
 ΓΕΝ: 1922 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Νέα Ερυθραία, Αθήνα 
 2. Γεώργιος Χρυσογονίδης 
 ΓΕΝ: 1873 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 22 Ιαν 1942 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 4. Κωνσταντίνος Χρυσογονίδης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1853 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: περίπου το 1872 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 8. Ευστράτιος Χρυσογονίδης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1828 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 9.  
   
   
   
   
 5. Αργυρή 
 ΓΕΝ: περίπου το 1855 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3. Χρονιώ 
 ΓΕΝ: περίπου το 1884 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αθήνα 
 6.  
   
   
   
   
   
   
 12.  
   
   
   
   
   
   
 13.  
   
   
   
   
 7.  
   
   
   
   
 14.  
   
   
   
   
   
   
 15.