Ευστράτιος Χρυσογονίδης

Ευστράτιος Χρυσογονίδης

Αρρεν 1879 - 1970  (91 έτη)

Γενεές:      Διάγραμμα    |    Κατακόρυφο    |    Συμπιεσμένο    |    Σε Πλαίσιο    |    Μόνο Κείμενο    |    Δομή Ληξιαρχείου    |    Fan Chart    |    Πολυμέσα    |    PDF

 1. Ευστράτιος Χρυσογονίδης 
 ΓΕΝ: 14 Αυγ 1879 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ: 25 Οκτ 1970 
 ΤΟΠ:  Νέα Αφησιά - Σάρτη 
 2. Κωνσταντίνος Χρυσογονίδης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1853 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ: περίπου το 1872 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 4. Ευστράτιος Χρυσογονίδης 
 ΓΕΝ: περίπου το 1828 
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 ΓΑΜ:  
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:  Αφησιά, Τουρκία 
 8.  
   
   
   
   
   
   
 9.  
   
   
   
   
 5.  
   
   
   
   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 3. Αργυρή 
 ΓΕΝ: περίπου το 1855 
 ΤΟΠ:   
 ΘΑΝ:  
 ΤΟΠ:   
 6.  
   
   
   
   
   
   
 12.  
   
   
   
   
   
   
 13.  
   
   
   
   
 7.  
   
   
   
   
 14.  
   
   
   
   
   
   
 15.